Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kristiinankaupunki
 
Vanha ruutukaava-alue ja Myllymäki
 
Kuvaus:

Kristiinankaupunki perustettiin 1649 osana Pietari Brahen aktiivista kaupunkipolitiikkaa. Samalta vuodelta on kaupungin ensimmäinen ruutuasemakaava (C.Claesson), jossa kaupunki sai pitkänomaisen muotonsa. Poikittain tätä pääsuuntaa vastaan on kaupungin sisääntulotien päässä sijaitseva keskustori, jonka varrelle nousivat porvareiden edustavat talot. Kristiinankaupunki on parhaiten perinteisen rakenteensa ja rakennuskantansa säilyttäneitä puukaupunkejamme. Syynä tähän on sen säästyminen suurilta kaupunkipaloilta. Kaupungin erityispiirteenä voidaan pitää paitsi monipuolista rakennuskantaa myös sen paikoin kapeita, varsin korkeita katutiloja. Monet kaupungin vanhoista puutaloista periytyvät 1700-luvulta. Osa niistä on säilyttänyt tuon ajan ulkoasunsa, osa on vuorattu viime vuosisadan tyyliin.
-Ulrika Eleonoran puukirkko on rakennettu vuonna 1700. Muodoltaan se on tukiarkullinen, länsitornillinen pitkäkirkko. Kirkkosalia kattaa lautainen tynnyriholvi. Se on aikakautensa parhaiten säilyneitä kirkkoja maassamme.
-Kristiinankaupungin uusi kirkko on rakennettu tiilestä 1896-97 (J.Ahrenberg).
-Raatihuoneen kaksikerroksinen, tornillinen kivitalo on rakennettu 1865 (1856, E.B.Lohrmann).
-Keskustori 4; KOP:n pankkitalo . Kaksikerroksinen, mansardikattoinen hirsirakennus on rakennettu 1787. Vuodesta 1912 kaupunginhotellina toiminut talo on edustavimpia kustavilaisen ajan kaupunkitaloja. -Läntinen Pitkäkatu 14 on kaksikerroksinen hirsirakennus, joka on rakennettu neljässä vaiheessa vuosina 1785, 1836, 1838 ja 1857.
-Lebellin talon kaksikerroksinen hirsinen päärakennus on vuodelta 1761. Tämä kauppiastalo on pihapiireineen hyvin säilynyt esimerkki 1700-luvun porvaristalosta. Se sisustettiin museoksi 1932-42.
-Kaupungin pohjoispäässä ovat säilyneet ainutlaatuiset tullituvat vuosilta 1687 ja 1720 sekä Myllymäki tuulimyllyineen.
-Ruotsalaisen yhteislyseon suuri kivirakennus on vuodelta 1925 (L.Sonck).