Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kristiinankaupunki
 
Lapväärtin kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Lapväärtin tiilikirkko on rakennettu Erkki Kuorikosken johdolla 1848-51 (IK). Muodoltaan se on sisäviisteinen, keskeisesti korostettu ristikirkko, jonka ristikeskiöstä kohoaa kookas kahdeksankulmainen torni. Erillinen, kolminivelinen kellotapuli on vuodelta 1771. Kirkkomaisemaan liityyvät vanhat viljamakasiinit 1800-luvun jälkipuolelta.