Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kristiinankaupunki
 
Lapväärtin pappila
 
Kuvaus:

Lapväärtin pappilan puinen päärakennus on rakennettu 1835-37.