Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kristiinankaupunki
 
Siipyyn kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Siipyyn kirkonkylä on säilyttänyt perinteisen leimansa. Kylän talot sijaitsevat idyllisten raittien varsilla. Siipyyn vanha puukirkko paloi 1969 ja uusi kirkko valmistui 1972 (E.Kråkström). Sen vieressä on vanhaan kirkkoon liittynyt puinen kellotapuli vuodelta 1831 (IK).
-Vanhassa kalarannassa sijaitsee Kilenin kotiseutumuseo, joka on muodostettu 1968. Alueella on 1700-luvulta periytyvä talonpoikaistalo, Fransgården sekä suuri joukko muita paikalle siirrettyjä rakennuksia.