Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kruunupyy
 
Kruunupyyn kirkko ja jokimaisema
 
Kuvaus:

Kruunupyyn kirkko ympäröivine kirkollisine ja muine julkisine rakennuksineen muodostaa arvokkaan kokonaisuuden Kruunupyynjoen maisemassa.
-Kruunupyyn puukirkko on rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla 1822 (YIV 1796). Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka keskeltä kohoaa laajalta attikaosalta kahdeksankulmainen torni. Erillinen kellotapuli on rakennettu 1694 ja uusittu ulkoasultaan 1822. Kirkkoa ja tapulia ympäröi kirkkomaan kiviaita. Kirkon lähellä on vanha hirsinen kruununmakasiini.
-Torgaren pappilan kahden pihapiirin rakennukset, päärakennus, renkitupa, sauna- ja pesularakennus sekä navetta, muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Päärakennus pystytettiin aikaisemman pappilan paikalle Hans Riskan johdolla 1796. Rakennusta jatkettiin 1856 länsipäädystä. Kuistiin liittyvä arkistosiipi on 1950-luvulta. Pappila oli H.G.Porthanin lapsuudenkoti.
-Käräjätalo on ilmeisesti aiemmin sijainnut Kruunupyyn sairaalan alueella. Rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen kirkon läheisyyteen käräjätaloksi 1800-luvun puolivälissä.
-Kakkurin kappalaispappila on rakennettu mahdollisesti jo 1700-luvulla. Pihapiiriä rajaa lisäksi vanha renkitupa.