Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kruunupyy
 
Kruunupyyn reservikomppanian alue, Söderby
 
Kuvaus:

Kruunupyyn reservikomppanian kasarmialue on perustettu 1880-luvun alussa. Alueella on säilynyt 1883 rakennettu kapteenin asuinrakennus, miehistösuoja, ruokasali, kenttävääpelin asunto ja lääkintärakennus. Läheisessä metsikössä on komppanian vanha ampumarata.