Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kruunupyy
 
Alavetelin kirkonseutu
 
Kuvaus:

Alavetelin puukirkko on rakennettu Matti Hongan johdolla 1751-54. Muodoltaan se on sisä- ja ulkoviisteinen, keskeisesti korostettu ristikirkko. Kirkko laajennettiin Heikki Kuorikosken johdolla 1817 (1812, IK) ja uusittiin Lauri Kuorikosken johdolla 1889-90. Nykyisessä muodossaan kirkon keskiöstä kohoaa laaja, kahdeksankulmainen kupu, joka päättyy lanterniiniin. Erillinen kellotapuli rakennettiin 1764-67 ja uusittiin nykyiseen asuunsa 1892. Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha hautausmaa
-Gillestugan on edustava jugendtyylinen seuratalo vuodelta 1913.
-Bastbackenin viiden päärakennuksen ja niihin liittyvien ulkorakennusten muodostama taloryhmä sijaitsee näyttävästi kylätien varrella. Suuri osa rakennuksista on 1700-luvulta.