Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lemi
 
Kirkonmäki
 
Kuvaus:

Lemin kirkonkylä on monilta osin uudisrakennettu. Kirkko on kuitenkin säilyttänyt dominoivan asemansa ja erityisesti Lahnajärven suunnalta kirkkomaisema on tasapainoinen. Lemin puukirkko rakennettiin 1786 (J.Salonen). Muodoltaan se on itäsuomalainen ristikirkko, jonka sakarat kapenevat ulospäin. Kirkkosalia kattaa Suomessa ainutlaatuinen apilanlehdenmuotoinen lautaholvi. Saarnatuoli vuodelta 1764 on edellisestä kirkosta. Kirkko on katettu paanuilla. Viimeisin entistävä korjaus on vuosilta 1967-69 (J.Leiviskä). Erillinen kolminivelinen kellotapuli rakennettiin 1936 aiemman, 1918 palaneen tapulin malliseksi. Vanhaa kirkkomaata ympäröi harmaakiviaita.