Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Gammelgårdin kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pitkäjärven pohjoisrannalla sijaitsevan Gammelgårdin kylän rakennukset ovat nauhamaisesti kylätien molemmin puolin. Kylän pellot laskeutuvat asutun harjanteen molemin puolin. Rakennusryhmistä edustavin on Juva, jonka kaksikerroksinen, empiretyylinen päärakennus on saanut nykyasunsa 1830-luvulla. Päärakennuksen lähellä on luhtiaittta 1700-luvulta ja kaksi työväenasuntoa mahdollisesti myös 1700-luvulta. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt myös Neppersin, Skrobbin, Nedre ja Övre Röösin, Övre ja Nedre Juunin sekä Juusin tiloilla. Kyläkokonaisuuteen kuuluu myös vuosisadan alussa rakennettu seurantalo Carlberg.