Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laihia
 
Laihianjoen kulttuurimaisema Kyläinpää-Ruto
 
Kuvaus:

Laihianjoen kulttuurimaisema ulottuu yhtenäisenä Kyläinpäästä Rutoon.Vanha maantie seuraa joen länsirantaa uudemman halkoessa itärannan maisemaa. Alueella on säilynyt runsaasti vanhaa pohjalaista rakennuskulttuuria. Laihian kirkonkylän kohdalla jokilaakson viljelyaukeat levittäytyvät laajana tasankona.
-Kyläinpäässä muodostavat Peltomäen, Pöyryn ja Hakolan taloryhmät edustavan kokonaisuuden. Lainejoen mylly on vuosisadan vaihteesta ja Kyläinpään yksiaukkoinen kivisilta 1880-luvulta.
-Pukkalan ja Torstilan kylissä on säilynyt vanhaa, talonpoikaista rakennuskantaa.
-Yrjäälän kylässä ovat Parkkarin ja Muurimäen kaksikerroksiset asuinrakennukset 1860-luvulta.
-Ylipotin tilan luhti on pystytetty 1810 Laihian toisen kirkon hirsistä. Kaksikerroksisen luhdin sisäseinillä on katkelmia Laihian 1642 valmistuneen kirkon maalauksista, jotka liittyvät Pohjanmaan 1600-luvun merkittävimmän kirkkomaalarin Chr.H. Willbrandtin tuotantoon. Luhti on katettu kirkosta peräisin olevilla paanuilla ja yksi sen ovista on todennäköisesti entinen sakastin ovi.
-Hulmin reservikomppanian kasarmialueesta on säilynyt ainoastaan hirsinen kapteenintalo , joka on rakennettu tyyppipiirustusten mukaan (1882, YRY). Komppania-alue on tullut tunnetuksi ns. Hulmin kahakasta tammikuussa 1918, jolloin venäläinen sotilasyksikkö riisuttiin aseista.
-Rudon yksiaukkoinen kivisilta on rakennettu 1870-80. Sen lähellä on ns. "setelimänty", joka on lainannut taannoin muotonsa markan seteliin.