Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laihia
 
Laihian rautatieasema
 
Kuvaus:

Laihian rautatieasema on rakennettu pysäkin tyyppipiirustusten mukaan 1881-83. Sitä laajennettiin molemmista päistä poikkipäädyin 1905 (F.Granholm). Asemaan liittyy puisto, vanha asuinrakennus piharakennuksineen sekä makasiini.