Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappajärvi
 
Itäkylän rakennusryhmä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Itäkylässä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa, jolla on huomattava asema Lappajärven koillisrannan kulttuurimaisemassa.