Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappajärvi
 
Kärnän kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lappajärven niemekkeen, Kärnänsaaren Kärnän kylässä muodostavat Kankaanpään talo 1700-luvun aittoineen hyvin säilyneen kokonaisuuden.