Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lehtimäki
 
Lehtimäen kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Metsän ja pellon rajassa sijaitseva Lehtimäen kirkko on säilyttänyt hyvin maisemallisen asemansa. Lehtimäen puukirkko on valmistunut vuonna 1800 (J.Rijf). Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen, torniin päättyvä attikaosa. Erillinen kellotapuli rakennettiin 1835 (A.Hernesmaa) ja yhdistettiin kirkkoon solarakennuksella 1895. Kirkon miljööseen kuuluu Fagerkullan pappila, jonka puinen päärakennus on vuodelta 1900.