Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lehtimäki
 
Suokonmäen kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Suokonmäki-Peräkylän kulttuurimaisema on vaikuttava. Yli 200 m merenpinnan yläpuolella olevalla mäellä on kolmen talon tiivis kyläryhmä.