Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Maksamaa
 
Kirkonseudun kulttuurimaisema Tottesundista Kärklaxiin
 
Kuvaus:

Maksamaan kirkonseudun asutus sijaitsee nauhamaisesti vanhan maantien varrella. Kylässä on säilynyt huomattavan paljon vanhaa, pohjalaista rakennuskulttuuria ja kulttuurimaisemaa. Uudisrakentaminen on joitakin rivitaloja lukuun ottamatta pääosin sopeutunut perinteiseen kyläkuvaan.
-Maksamaan puukirkko on rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla 1824-25 (1822, IK/A.W.Arppe, A.F.Granstedt). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa pyramidikattoinen, lanterniiniin päättyvä attikaosa. Erillinen, puinen kellotapuli on rakennettu 1729-30 (J.Knubb) edellisen kirkon torniksi ja siirretty nykyiseen paikkaansa 1824. Vanhaa kirkkomaata ympäröi kivimuuri.
-Maksamaan entinen pappila on 1830-luvulta.
-Eursin ja Finnsin talot edustavat seudun perinteistä rakentamistapaa.
-Klemetsgårdarna on viiden kaksikerroksisen pohjalaistalon muodostama kokonaisuus Kärklaxin kylässä.
-Tottesundin hirsinen, kaksikerroksinen päärakennus on rakennettu 1797-1800. Se on Mouhijärven Selkeen ohella ainoa vuoden 1786 mallipiirustusten mukaan rakennettu, meidän päiviimme säilynyt everstin virkatalo. Rakennus on nyt kunnanvirastona.