Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Närpiö
 
Närpiön kirkonseutu
 
Kuvaus:

Närpiön keskiaikainen kivikirkko on rakennettu ilmeisesti 1400-luvun jälkipuolella tai 1500-luvun alussa. Kirkon monivaiheiseen rakennushistoriaan liittyvät runkohuoneen pidentämiset 1550-luvulla ja 1635, eteläisen, päädystään kolmitaitteisen ristivarren lisääminen 1733-35 sekä pohjoisen ristivarren rakentaminen 1770-73. Erillinen, puinen kellotapuli on vuodelta 1757 (M.Honka).
-Kirkon vieressä on ainutlaatuinen, kaikkiaan n. 150 kirkkotallin muodostama kokonaisuus. Alkuaan niitä on ollut yli kaksinkertainen määrä. Usiemmat talleista ovat 1800-luvulta, mutta vanhimmat saattavat periytyä jopa 1600-luvulta.
-Vanhassa pitäjänmakasiinissa toimii Närpiön maatalousmuseo. Lähellä on myös Öjskogsparkenin museoalue, jonne on siirretty lukuisia rakennuksia.
-Närpiön vanha pappila on rakennettu 1888.