Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Närpiö
 
Närpiönjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Närpiönjoen kulttuurimaiseman osana on jokivarren viljelymaisemien ja vanhan asutuksen lisäksi liikennehistorian kannalta kiinnostava vanha maantie, ns. Adolf Fredrikin postitie välillä Närpiö-Ylimarkku-Pirttikylä. Se rakennettiin 1760- ja 1770-luvuilla viivasuorana, mikä oli tuolloin harvinaista. Tie ylittää Närpiönjoen Finbyn kylän kohdalla, jossa on komea kolmiaukkoinen kivisilta, Närpes Nybro vuodelta 1842 (C.F.Favorin). Se on varhaisen kivisilta-arkkitehtuurimme kauneimpia saavutuksia.