Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pedersöre
 
Åvistin (Jokihaudan) kylä ja vanha raitti
 
Kuvaus:

Purmon vanhaa asutusta edustavassa Åvistin (Jokihaudan) kylässä on säilynyt kyläraitin varrella perinteiseen tapaan rakennettujen talonpoikaistalojen kokonaisuus. Rakennukset ovat pääosin 1800-luvulta.