Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pedersöre
 
Lappforsin kylä ja Högkullbackenin taloryhmä
 
Kuvaus:

Lappforsin kylässä, Ähtävänjoen kulttuurimaisemassa on säilynyt useiden 1800-luvun asuin- ja ulkorakennusten ryhmä. Högkullbackenin taloryhmässä vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvun lopulta. Sjöbackan aitat ovat niin ikään 1700-luvulta.