Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pietarsaari
 
Kaupungin eteläinen sisääntulotie ja Isokatu
 
Kuvaus:

Pietarsaaren kaupunki perustettiin 1652 ja sen ensimmäinen asemakaava oli muodoltaan epäsäännöllinen. Kaupungin eteläosan tuhouduttua vuoden 1835 kaupunkipalossa se sai uuden, säännöllisen ruutuasemakaavan (A.Berger, C.L.Engel), jolle ovat tunnusomaisia leveät kadut, kaupunginosia erottavat esplanadit ja kaupungnin eteläosan vauraimpien tonttien eduspuutarhat. Tällöin sai alkunsa myös etelästä kaupunkiin tulevaa tietä koristava koivukuja Parentes. Kaupungin porvaristo rakensi talonsa mainituille tonteille Puutarhakadun sekä pääkadun, Isokadun, varteen. Nämä kadut ovat säilyttäneet pääosin vanhan rakennuskantansa. Muutoin kaupungin keskusta on muuttanut luonnettaan paikoin hyvinkin tehokkaan uudisrakentamisen myötä.
-Isokatu 2; Malmin poikkeuksellisen edustavasti kivestä rakennettu kauppiastalo on vuosilta 1836-38 (A.F.Granstedt). Se muodostaa asuin- ja talousrakennuksineen Pietarsaaren museon.
-Isokatu 1; Edustava asuinrakennus vuodelta 1839.
-Isokatu 9; Torin kulmassa sijaitseva Lindskogin kaksikerroksinen kivitalo on paloa edeltävältä kaudelta, vuodelta 1797.
-Kaupungin puinen, kaksikerroksinen raatihuone on rakennettu1878 (G.Wilenius). Torin pohjoisreunalla olevan Labbartin talon perusta on 1700-luvulta itse rakennuksen ollessa palon jälkeiseltä ajalta (A.F.Granstedt).