Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pietarsaari
 
Kirkkorannan kylä
 
Kuvaus:

Pietarsaaren maaseurakunnan keskiaikainen kivikirkko on rakennettu 1400-luvun keskivaiheilla. Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko. Kirkon korkea torni päättyy terävään paanutettuun huippuun. Suorakaiteenmuotoiseen runkohuoneeseen liittyy pohjoissivulla sakaristo. Kirkko laajennettiin ristikirkoksi 1787-1795 (J.Rijf), miltä ajalta on mm. itäpäädyn monumentaalinen doorilaispylväikkö. Erillinen kellotapuli on rakennettu 1769-75 (M.Honka, T.Rijf) ja samalta ajalta on myös valkoiseksi kalkittu luuhuone. Ympärillä on vanha kivimuurin ympäröimä hautausmaa. Lähellä seisova hirsinen lainajyvämakasiini on vuodelta 1751.
-Kirkkoaukion laidalla on vanha hirsinen käräjätupa vuodelta 1787. Se lukeutuu lajinsa harvoihin alkuperäisessä asussaan säilyneisiin edustajiin.
-Vanha Kirkkorannan kyläasutus on säilyttänyt tiiviin luonteensa maantien vastakkaisella puolella vaikkakin uudisrakentamista on tapahtunut. Alueen vanhimmat rakennukset ovat alunperin olleet pitäjäläisten kirkkotupia.