Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pietarsaari
 
Rosenlundin pappila
 
Kuvaus:

Kaupunkiasutuksen tuntumassa sijaitseva Rosenlundin pappila muodostaa historiallisine puutarhoineen, puistoineen ja talousrakennuksineen erittäin merkitävän pappilamiljöön.Pappilan puinen päärakennus on rakennettu 1700-luvun puolivälissä ja korotettu kaksikerroksiseksi 1798. Pihapiiriä rajaavat renkituvat ovat 1700-luvun jälkipuoliskolta. Suuri kivinavetta ja talli on rakennettu 1773-76 ja on siten lajissaan vanhimpia maassamme. Kivimuurit rajaavat pappilan säännöllistä puutarhaa, joka periytyy niin ikään 1700-luvun lopulta, hyödyn aikakaudelta.