Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pietarsaari
 
Leppäluoto
 
Kuvaus:

Leppäluodossa on säilynyt teollisuushistorialtaan ainutlaatuinen kokonaisuus, Schaumanin vanha sikuritehdas. Vuosisadan vaihteessa rakennetut tuotantorakennukset koneineen on säilytetty teollisuusmuseona. Lähellä on 1920-luvulla rakennettu ns. kesäkonttori. Sikuritehtaan lähellä on Leppäluodon 1887 rakennettu rautatieasema puistoineen ja makasiineineen sekä vanha tulliasema.