Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Seinäjoki
 
Valtion viljavaraston Seinäjoen varasto
 
Kuvaus:

Valtion viljavaraston Seinäjoen varaston vanhin siilo-osa on rakennettu teräsbetonista liukuvalumenetelmällä 1938 (K.Elo). Varastoa on laajennettu 1940 sekä 1960- ja 1980-luvuilla. Suojelu koskee kahta vanhinta rakennusvaihetta.