Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Soini
 
Soinin kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Soinin puukirkko on rakennettu Yrjö Lepistön johdolla 1793. Nykyisen asunsa se sai vuoden 1885 (J.Kuorikoski) korjauksessa. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1795, mutta myös sen ulkoasu on muutettu. Kirkon ja tapulin ympärillä on vanha hautausmaa. Kirkkomaisemaan liittyvän Soinin pappilan päärakennus on vuodelta 1858.