Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Teuva
 
Latva-Komsin rakennusryhmä, kirkonkylä
 
Kuvaus:

Latva-Komsin punamullattu rakennusryhmä muodostaa ehyen, hyvin säilyneen pihapiirin. Kaikki tilan rakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta. Kokonaisuuteen kuuluu Komsin vanha tuulimylly.