Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Töysä
 
Töysän kirkko ja tapuli
 
Kuvaus:

Töysän puukirkko on rakennettu Yrjänä Lepistön johdolla vuonna 1800 (YIV). Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa vuonna 1825 rakennettu kahdeksankulmainen lanterniini. Myöhemmät muutokset ovat muuttaneet kirkon ulkoasua. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1825. Näiden vieressä on vanha, hirsinen pitäjänmakasiini. Kirkkoympäristön lähellä toteutettu uudisrakentaminen on turmellut maisemaa.