Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Soukanniemen kärki ja Suvisaaristo
 
Kuvaus:

Soukanniemen kärki ja Suvisaaristo muodostavat merellisen kulttuurimaiseman, jota leimaa voimakkaasti vanha huvilarakentaminen. Pentalan saaressa on lisäksi muistoja alueen perinteisestä kalastajaasutuksesta.
-Soukanniemen kärjessä on kaksi vanhaa huvilaa, joista vanhempi n. vuodelta 1880 ja uudempi vuodelta 1913 (S.Frosterus). Ympäristö on säilynyt luonnonvaraisena.
-Marenin salmen rannalla ja Tallhiolmeinin saaressa on lukuisia vanhoja huviloita. Villa Marstrand on vuodelta 1892. Villa Tallholmen on vuodelta 1866 (J.Wik) ja sitä pidetään Espoon vanhimpana huvilana. Villa Gluschkoffin rungon muodostaa vanha kalastamökki nykyasun ollessa vuodelta 1914 (E.Segerstråhle).
-Pentalan saaren pohjoispäässä on hyvin säilynyt kalastajamökki ranta-aittoineen 1800-luvun alusta. LÄhellä sijaitseva pursiseuranpaviljonki Paven on vuodelta 1913 (S.Frosterus).
-Bergön niemellä sijaitseva jugendtyylinen Villa Stakeudd on vuodelta 1912 (K.Lindahl).