Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vaasa
 
Höstveden kyläasutus
 
Kuvaus:

Höstveden kylässä on säilynyt Vähäkyröntien varressa harvinaisen ehyenä perinteinen kylärakenne. Finnen pihapiiri kaksine asuinrakennuksineen ja ulkorakennuksineen muodostaa hyvin hoidetun kokonaisuuden.