Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Veteli
 
Perhonjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Perhonjoen jokilaaksossa muodostaa kirkko ympäristöineen kulttuurimaisemaa hallitsevan elementin. Joen varsilla on säilynyt paikka paikoin edustavia talonpoikaisia rakennusryhmiä. Vetelin kirkonkylän kohdalla peltoaukeat levittäytyvät laajoiksi tasangoiksi.
-Vetelin puukirkko on rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla 1838-39 (1833, IK/C.L.Engel, A.W.Arppe). Muodoltaan se on keskeisesti korostettu, sisäviisteinen ja tasavartinen ristikirkko. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1859 (J.Kuorikoski). Kirkkomaata ympäröi kiviaita.
-Vetelin kotiseutumuseo on perustetu 1932. Museorakennus on vuodelta 1932 (I.Virkkala).
-Kirkon eteläpuolella lähellä museota sijaitsevat Torpan talot muodostaen perinteisen raitinvarsinäkymän.
-Kirkon pohjoispuolella muodostaa Tunkkarin vanha rakennuskanta arvokkaan kokonaisuuden.