Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vimpeli
 
Vimpelin kirkkoympäristö
 
Kuvaus:

Lappajärveen laskevan Savonjoen rannalla sijaitseva Vimpelin puukirkko on rakennettu 1807 (J.Rijf). Muodoltaan se on kaksitoistakulmainen pyörökirkko, jota kattaa mahtava, lanterniiniin päättyvä kupoli. Kirkon yhdeltä sivulta erkanee runkohuonetta matalampi sakaristo. Erillinen kellotapuli on niin ikään vuodelta 1807 (J.Rijf). Kirkkoa ja tapulia ympäröi pieni, puistomainen hautausmaa.