Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vähäkyrö
 
Kyrönjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kyrönjokilaakso muodostaa laajan maisemakokonaisuuden, johon sisältyy runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa sekä kyläkokonaisuuksina että yksittäisinä rakennusryhminä ja rakennuksina.
-Vähäkyrön kivikirkko on rakennettu Erik Olanderin johdolla 1798-1803 (1785, J.Rijf; 1786 YIV). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka keskustasta kohoaa nelisivuinen, lanterniiniin päättyvä torni. Kirkko on saanut lukuisissa korjauksissa alkuperäistä pelkistyneemmän muodon. Erillinen kellotapuli on rakennettu 1767 ja siirretty nykyiselle paikalleen 1804. Kirkon lähellä on vanha lainajyvästön aitta vuodelta 1824. Yhdessä viereisten luhdin, vilja-aitan ja vaivaismakasiinin kanssa se muodostaa Vähänkyrön kotiseutumuseon.
-Kirkkosaaressa, nykyisen kirkon kaakkoispuolella on ollut seurakunnan ensimmäinen kirkko 1610-1641.
-Saarenpään kylä on tullut tunnetuksi komeista jokirantaa pitkin rakennetuista taloistaan. Se onkin lajissaan ainutlaatuisen hyvin säilynyt esimerkki pohjalaisesta joenvarsiasutuksesta.
-Kolkkilan kosken miljöössä kiinnittyy huomio komeaan Kolkin kaksikerroksiseen, mansardikattoiseen taloon sekä vanhaan vesimyllyyn.
-Merikaarrossa ja Saarensivussa ovat säilyneet seudulle tyypilliset riippusillat.
-Vähäkyrön pappila on vuodelta 1817.