Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vöyri
 
Vöyrinjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vöyrin asutus on keskittynyt Vöyrinjoen rantatöyräille. Vanhat maantiet seurailevat joen juoksua kunnes ne pohjoisessa erkaantuvat laajenevan peltotasangon reunoille. Vanhaa rakennuskantaa on kirkonkylän, Rökiön, lisäksi säilynyt taajaman keskustassa ja Rekipellossa.
-Rökiön kylässä sijaitseva Vöyrin puukirkko on rakennettu 1626. Muodoltaan se oli alkuaan länsitornillinen tukipilarillinen pitkäkirkko. Ristivartensa se sai vuoden 1777 laajennuksessa. Nykyinen ulkovuoraus on vuodelta 1857. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1702. Kirkon ja tapulin muodostamaan kokonaisuuteen kuuluu vanha lainajyvämakasiini.
-Vöyrin rovastinpappila on vuodelta 1825. Sen vieressä on Vöyrin kotiseutumuseon alue, jolla on kaikkiaan 16 rakennusta.
-Miemoisbyn talot, Miemoisgårdarna, muodostavat tiiviin rakennusryhmän jokivarressa.
-Rekipellon kylässä on vanhaa rakennuskantaa Nyback-Antosin tilalla.
-Grannarsberget ?