Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Kauklahden rautatieasema
 
Kuvaus:

Kauklahden asemarakennuson rakennettu IV luokan tyyppipiirustusten mukaan 1903 (B.Granholm). Asemakokonaisuuteen kuuluvat lisäksi asemapuisto, tyyppipiirustusten mukaan rakennetut liiteri ja kellari sekä kauempana kaksi rautatieläisten asuintaloa ulkorakennuksineen. Rautatien eteläpuolella on pumppuasemanhoitajan asuinrakennus liitereineeen.