Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ähtäri
 
Inhan vanha teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Inhan järvimalmiruukki aloitti toimintansa 1854. Vuosisadan lopulla perustettiin mm. pulttitehdas, valssilaitos ja hevosenkenkätehdas. Tiilisen rautatehdasrakennuksen vanhimmat osat ovat 1800-luvun lopulta. Martin- ja valssilaitos on vuodelta 1896 ja höyryvoimakeskus vuodelta 1903. Ruukinpatruuna Keirknerin rikasmuotoinen kivikartano on rakennettu 1899 (K.V.Reinius). Alueella on suuri määrä työväenasuntoja 1800-luvun jälkipuolelta ja 1900-luvun alusta.