Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Alastaro
 
Alastaron kirkko
 
Kuvaus:

Alastaron puukirkko omaa poikkeuksellisen taustan. Se on rakennettu alunperin 1751 (H.Katil)Loimaan emäseurakunnan kirkoksi. Alastarolaiset ostivat sen 1837 ja siirsivät nykyiselle paikalleen 1840-41. Muutoksessa kirkko säilytti alkuperäisen perusmuotonsa. Hirsisin tukipilariarkuin tuettu runkohuone on alttaripäädystään kolmisivuinen. Sen pitkiltä sivuilta ulkonevat kapeampirunkoiset sakarat. Kirkon nykyasu juontaa pääosiltaan vuosien 1896-97 (J.Stenbäck) korjauksesta. Alttaripäätyyn lisättiin tällöin kuusikulmainen sakaristo. Kirkko restauroitiin 1953 (B.Strömmer). Kirkkomaata ympäröi kiviaita.