Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Aura
 
Aurajokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Aurajokilaakso muodostaa vanhoine talonpoikaisasutuksineen laajan yhtenäisen kulttuurimaisema-alueen, jolle on tunnusomaista laajat savikkopellot ja joenjuoksua seuraavat vanhat tielinjat.