Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Aura
 
Laukkaniityn Jukola
 
Kuvaus:

Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan liittyvä Laukkaniityn Jukola on umpipihan muotoon rakennettu talonpoikaistila 1800-luvulta. Mies- ja karjapihan käsittävä kokonaisuus on tyyppinsä parhaiten säilyneitä edustajia.