Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Dragsfjärd
 
Taalintehtaan vanha teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Taalintehtaan rautaruukki on perustettu vuonna 1686. Itsenäiseksi yhtiöksi Taalintehdas muodostettiin 1856 ja sinne perustettiin ajanmukaiset putlausuunit ja valssilaitos. Sveitsiläisen Jakob Stünzin kautena Taalintehtaalle rakennettiin 1870-luvulla Suomen ensimmäinen martin-laitos teräksen valua varten.
-Vuonna 1850 rakennetusta masuunista on säilynyt harmaakivinen alaosa ja tiilinen, kaariaukkoinen keskiosa. Lähellä sijaitsevat 1800-luvun jälkipuolella rakennetut tiiliset valimo- ja konepajarakennukset. Ensin mainittu on entistetty museokäyttöön 1986, jälkimmäisessä toimii paloasema ja pesula. Norrbackenilla on neljä 1700-luvulla rakennettua puista työväenasuntoa, joista yksi on entistetty museokäyttöön 1983. Taalintehtaalla on säilynyt edustava valikoima työväenasuntoja 1700-luvulta 1900-luvulle. Kaksikerroksinen rapattu työväenkasarmi on 1830-luvulta ja kaksi osittain kolmikerroksista kuonatiilistä muurattua kasarmia ovat vuosilta 1873 ja 1880. Oman erikoisen rakennustyyppinsä muodostavat Taalintehtaan luhtikäytävätalot.
-Rannassa sijaitsevat 12 kuonatiilistä hiiliuunirakennusta muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Ne, samoin kuin vanha takkirautavalimo ja neljä työväenasuntoa ovat olleet vuodesta 1982 Taalintehtaan Museosäätiön hallinnassa. Vanhassa laivarannassa on myös edustava empiretyylinen tallin, viljamakasiinin ja varastorakennuksen muodostama kokonaisuus.
-Taalintehtaan kirkko on rakennettu metodistikirkoksi 1922 (K.Andström). Rakennusaineena on käytetty kuona- ja sementtitiiliä. Erillinen, pukkirakenteinen kellotapuli on vuodelta 1959 (D.Englund).