Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Dragsfjärd
 
Holman kylä
 
Kuvaus:

Holman pieni kylä muodostuu muutamasta vanhasta kalastajatalosta.