Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Dragsfjärd
 
Tunnhamn /Saaristomeren kansallispuisto
 
Kuvaus:

Tunnhamnon vanha satamapaikka ja saaren pysyvä asutus periytyy 1500-luvulta. 1700-luvulta oleva ranta-aitta on Saaristomeren vanhimpia rakennuksia.