Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Dragsfjärd
 
Bengtskärin majakka /Saaristomeren kansallispuisto
 
Kuvaus:

Bengtskärin matalalla kallioluodolla sijaitseva 52 m korkea majakka rakennettiin 1906-07 (J.Granholm). Majakkatorniin liittyy suurehko kolmikerroksinen asuinsiipi. Saarella on viime sotien aikaisia puolustuslaitteita.