Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Kruununhaka
 
Kuvaus:

Kruununhaan kaupunginosa muodostaa Helsinginniemen historiallisen keskustan. Kaupunki siirrettiin Vantaan suulta Vironniemelle 1600-luvun keskivaiheilla. Alueen vanhimmat rakennukset kuuluvat ns. Helsingin vanhaan kaupunginosaan (käsitelty omana kohteenaan). Kruununhaan nykyinen kaupunkirakenne perustuu J.A.Ehrenströmin 1812 ja 1817 laatimiin asemakaavoihin. Vanhasta puutaloasutuksesta on säilynyt Kristianinkadulla ns. Ruiskumestarin talo vuodelta 1818. Alueen rakennuskanta on pääosin 1800-luvun jälkipuolelta ja 1900-luvun alusta ja tämä tiiviisti rakennettu kivikaupunginosa on säilyttänyt yhtenäisen ilmeen.
-Pohjoisrannan edustavat asuinrakennukset: Pohjoisranta 4 1885 (Th.Höijer), Pohjoisranta 10 1900 (L.Sonck, O.Tarjanne), Pohjoisranta 12 1899 (S.Gripenberg, M.Schjerfbeck).
-Maneesikatu 2b; Rikkaasti jäsennelty punatiilinen asuinrakennuson vuodelta 1885 (A.Mellin).
-Borgströmin tupakkatehdas on rakennettu vaiheittain 1850-luvulta alkaen. Meritullintorin varrella oleva tehdasrakennus on vuosilta 1904-05 (W.Aspelin) ja Pohjoisrannan siipi vuodelta 1908.
-Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talo on vuodelta 1890 (S.Gripenberg).
-Mariankatu 11; Entisen Kruununhaan keskikoulun kivinen koulurakennuson valmistunut 1877 (A.H.Dalström).
-Sotakorkeakoulu ja Sotamuseo,entinen Uudenmaan pataljoonan kasarmi on vuodelta 1882 (E.Lagerspetz).
-Svenska Klubben, ent. Donnerin talo rakennettiin 1900-01 (W.Aspelin, R.S.Lorimer).
-Maneesikatu 6; Vanha maneesi on rakennettu 1830-luvulla lähellä sijainneen santarmi- ja kasakkakasarmin käyttöön.
-Mariankatu 23; Virastotalo, entinen Uudenmaan pataljoonan upseerikasarmi on vuodelta 1882 (E.Lagerspetz).
-Svenska Lyceum on rakennettu 1899-1901 (Th.Decker).
-Oikokadun koulu, Sedmigradskyn koulu on rakennettu 1903-05 (V.Jung, E.Fabritius).
-Siltavuorenpenger 20; Fysiikan laitos 1909-11 (G.Nyström) ja Fysiologian laitos 1905-06 (G.Nyström), ydinfysiikan laitos 1969 (O.Hansson).
-Anatomian laitos on rakennettu 1928-31 (T. ja J. Paatela)
-Siltavuorenkatu 16; Sota-arkisto. Sotaväen viljamakasiiniksi 1885 (A.Boman) valmistunut rakennus korjattiin 1945 sota-arkistoksi.