Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Houtskari
 
Mossalan kylä ranta-aittoineen
 
Kuvaus:

Mossalan kylän asutus on säilyttänyt hyvin perinteisen ilmeensä vaihtelevan maiseman keskellä. Kyläkuvalle antaa oman tunnusomaisen piirteensä tiivis ranta-aittojen ryhmä.