Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iniö
 
Jumon saaren kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Jumon saaressa on vanha asutus keskittynyt tiiviiksi rykelmäksi saaren sisäosiin. Pienialaiset pellot ja niityt luovat monipuolisen kulttuurimaiseman. Jumon pohjoispuolella on jyrkkärinteinen Borgholmin saari, jossa on jäänteitä muinaislinnan valleista.