Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iniö
 
Kolkon saaren kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kolkon saari sijaitsee Iniön kirkonkylän koillispuolella. Vanha asutus on keskittynyt pääasiassa saaren keskivaiheille.