Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iniö
 
Keistiön kylä
 
Kuvaus:

Keistiön saren asutus on sirottunut tasaisesti eri puolille suurta saarta ja saaren kulttuurimaisemalle ovat tyypillisiä melko laajat pellot, lukuisten merenlahtien rantaniityt ja paljaat rantakalliot.