Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kaarina
 
Piikkiönlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Piikkiönlahden kulttuurimaisemaan kuuluvat Kuusiston piispanlinna ja Kuusiston kartano, joita yhdistää viitoitettu kulttuuri- ja luontopolku.
-Kuusiston tila kuului Turun piispalle todennäköisesti jo 1200-luvun lopulla. Alkuaan puisen linnan rakentaminen lienee aloitettu 1300-luvun alussa, mutta venäläisten tuhottua sen uusi rakennettiin kivestä. Linnaa uusittiin 1400-luvun alkupuolella Maunu Tavastin aikana ja 1480-luvulla se oli valmis. Linna muodostui sisimmän linnanpihan ympärille rakennetuista asuintiloista, kolmesta esilinnasta sekä kahdesta tornista. Linnan siirryttyä kruunulle 1527 antoi Kustaa Vaasa käskyn purkaa se. Linnan restaurointi aloitettiin 1870-luvulla.
-Kuusiston kartanon päärakennus vuodelta 1738 on maamme vanhimpia puisia asuinrakennuksia. Se rakennettiin tuolloin Suomen sotaväen päällikön, Turun jalkaväkirykmentin everstin virkataloksi. Kartanon pohjoispuolella kohoaa Kappelinmäki ja todennäköisesti piispanlinnan aikainen hautausmaa.