Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kaarina
 
Mattelmäki
 
Kuvaus:

Mattelmäen taloryhmä sijaitsee peltojen ympäröimällä mäellä. Tilan vanha, puinen päärakennus sekä renkitupa ovat 1800-luvun alkupuolelta. Holvattu kellari on 1600-luvulta. Pihapiirissä sijaitsevat lisäksi vanha luhti ja aitta.